Ca 90% av de varor som kommer till Sverige kommer via hamnarna. Norrköpings Hamn hanterar ca 4 miljoner ton gods varje år vara 40% är containrar. Här får vi följa två containrar på deras väg till och från hamnen.

Två containrar